БРОНХИКУМ ПАСТИЛИ /Течен екстракт от мащерка/ ЗА СМУЧЕНЕ Х 20

цена: 9.50 лв.
наличност:
неналичен
кат. номер:
459

Листовка: информация за пациента
Бронхикум 11,5 мг таблетки за смучене
Сух екстракт от мащерка, стрък
Bronchicum 11,5 mg compressed Lozenges
Thymi herba extractum siccum

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.
Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Бронхикум Таблетки за смучене и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бронхикум Таблетки за смучене
3. Как да приемате Бронхикум Таблетки за смучене
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бронхикум Таблетки за смучене
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Бронхикум Таблетки за смучене и за какво се използва
Бронхикум Таблетки за смучене е лекарство от растителен произход
Бронхикум Таблетки за смучене е лекарство, което се използва за симптоматично лечение на кашлица. Бронхикум Таблетки за смучене улеснява втечняването на гъстия бронхиален секрет и неговото по-лесно отхрачване. Тази информация се основава на дългогодишен опит.
При треска, задух и ако оплакванията са неясни или продължават повече от 7 дни, моля консултирайте се с Вашия лекар.
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бронхикум Таблетки за смучене
Не приемайте Бронхикум Таблетки за смучене ако сте свръхчувствителни (алергични) към мащерка или някое от останалите съставки на това лекарство.
Поради липса на достатъчно изследвания, Бронхикум Таблетки за смучене не трябва да се използва от бременни жени, по време на кърмене или от деца под 4 годишна възраст.
При пациенти със захарен диабет трябва да се вземе под внимание съдържанието на захароза в таблетките - 816 mg / таблетка
Указание за диабетици
1 таблетка отговаря на 0,07 ХЕ (хлебни единици).
Други лекарства и Бронхикум Таблетки за смучене
Не са известни.
Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт ако приемате, или наскоро сте приемали други лекарства, дори и ако са такива, отпускани без рецепта.
Бременност, кърмене и фертилитет
Поради липса на достатъчно изследвания, Бронхикум Таблетки за смучене не трябва да се използва от бременни жени или по време на кърмене.
Шофиране и работа с машини
Бронхикум Таблетки за смучене не повлиява способността за шофиране и работа с машини.
Бронхикум Таблетки за смучене съдържа захароза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.
3. Как да приемате Бронхикум Таблетки за смучене
Винаги приемайте Бронхикум Таблетки за смучене точно както Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попит лекар или фармацевт.
Оставете Бронхикум Таблетки за смучене да се разтвори бавно в устата.
Ако не е предписано друго от лекар, е подходяща следната дозова схема:
Възрастни и деца над 12 години
По 1-2 таблетки се смучат бавно до пет пъти дневно.
Деца над 4 годишна възраст
По 1 таблетка се смуче 2-3 пъти дневно.
Доколкото е възможно, разпределете приема на таблетките на равни интервали през деня.
Продължителността на приемане не е ограничена, но моля, вземете под внимание информацията дадена в раздел 1.
Ако сте приели повече от необходимата доза Бронхикум Таблетки за смучене
Не са наблюдавани случаи на отравяне с Бронхикум таблетки за смучене. Ако сте пропуснали да приемете Бронхикум Таблетки за смучене
Ако сте пропуснали прием, продължете да вземате лекарството по обичайния начин. Никога не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.
4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства и Бронхикум Таблетки за смучене е възможно да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.
В отделни много редки случаи могат да се проявят реакции на свръхчувствителност, като кожни алергични реакции, обрив или копривен обрив (екзантема, уртикария), както подуване на лицето, в устата и/или фарингеалното пространство (едем на Квинке).
В такъв случай, моля, посъветвайте се с Вашия фармацевт, така че да се предприемат необходимите мерки. Моля, информирайте Вашия фармацевт, ако забележите някакви нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка. В случай на нежелана лекарствена реакция, преустановете приемането на лекарството и се посъветвайте с Вашия лекар.
5. Как да съхранявате Бронхикум Таблетки за смучене
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява при температура до 25°С.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
Забележка
Поради наличието на съставки от растителен произход видът на повърхността на таблетката може да се промени. Това не оказва влияние върху качеството или безопасността на продукта.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Активно вещество е: Thymi herba extractum siccum (сух екстракт от мащерка стрък).
Всяка таблетка съдържа Thymi herba extractum siccum (сух екстракт от мащерка, стрък) 11,25 mg (2.5-5:1), еквивалентен на 100 mg течен екстракт от мащерка (Thymi herba extractum fluidum) (1: 2-2,5)
Разтвор за извличане: амонячен разтвор 10% : глицерол 85%: етанол 90 % (т./т.): вода(1 :20:70: 109)
Другите съставки са: захароза; повидон; левоментол; цинеол; силициев диоксид, колоиден безводен; магнезиев стеарат; арабска гума; стеаринова киселина,
Как изглежда Бронхикум Таблетки за смучене и какво съдържа опаковката
РVC/алуминиев блистер х 10 таблетки за смучене.
Оригинални опаковки с 20 и 50 таблетки за смучене.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
Притежател на разрешението за употреба и производител:
Санофи-Авентис България ЕООД
1303 София, бул. "Ал. Стамболийски" 103, България
Производители:
A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Koln, Германия и/или Sanofi-Aventis Sp. 2.0.0.
Drug Production and Distribution Plant, Ul. Lubelska 52, 35-233, Rzeszow, Полша
Дата на последно преразглеждане на листовката Юли 2014