ЛИОТОН 1000 ГЕЛ 30 ГР.

цена: 11.50 лв.
наличност:
наличен
кат. номер:
432
категория:
  • Добави

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Лиотон 1000 гел 1000 IU/g 
Lioton 1000 Gel 1000 IU/g
Хепарин натрий (Heparin sodium) 
Прилагане върху кожата
Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Вие трябва да потърсите лекарска помощ в случай, че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Лиотон 1000 гел и за какво се използва 
2. Преди да използвате Лиотон 1000 гел    
3. Как да използвате Лиотон 1000 гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лиотон 1000 гел
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Лиотон 1000 гел и за какво се използва 
Лиотон 1000 гел е хепаринов продукт под форма на гел за външно приложение, поради което е показан за лечение, самостоятелно или в комбинация със системна терапия, при възпалителни или травматични състояния, които се повлияват благоприятно от лекарства с противосъсирващо, противовъзпалително и противооточно действие.
Лиотон 1000 гел е предназначен за лечение на заболявания на повърхностните вени като варикозно разширени вени и свързаните с тях усложнения: флеботромбоза, тромбофлебит, повърхностен перифлебит, варикозни язви, следоперативен варикофлебит, последствия след сафенектомия (отстраняване на вена сафена). 
Лиотон 1000 гел се прилага и при локализиран оток и болки, подкожни хематоми (синини), травми и контузии на мускулите, сухожилията и ставните връзки.

2. Преди да използвате Лиотон 1000 гел
Не използвайте Лиотон 1000 гел
Не трябва да използвате Лиотон 1000 гел, ако сте свръхчувствителни към хепарин или някоя от другите съставки на лекарството. 
Лиотон 1000 гел не трябва да се използва в случай на кръвотечение, върху открити рани и върху лигавици, както и върху инфектирани участъци при наличие на гнойни процеси. 
Поради ограничен опит и липса на данни, не трябва да се използва при деца.

Обърнете специално внимание при употребата на Лиотон 1000 гел
Употребата на Лиотон 1000 гел при данни за кръвотечение трябва внимателно да се преценява.
Лиотон 1000 гел съдържа съставките метил и пропил парахидроксибензоат и затова не трябва да се използва при пациенти със свръхчувствителност към тези вещества.

Употреба на други лекарства
Приложението на Лиотон 1000 гел може допълнително да увеличи времето на кръвосъсирване при пациенти, приемащи перорални противосъсирващи лекарства.

Бременност и кърмене
Няма налични данни за използването на Лиотон 1000 гел по време на бременност или в периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини
Лиотон 1000 гел не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате Лиотон 1000 гел
Един до три пъти дневно, 3-10 cm гел се нанасят върху засегнатия участък от кожата и леко се втриват.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Лиотон 1000 гел
Въпреки че до момента не са описани случаи на предозиране, при поява на съмнение за такова се обърнете към Вашия лекар.
Той следва да противодейства на ефекта на хепарин натрий с протамин сулфат.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Лиотон 1000 гел може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Много рядко може да възникнат алергични реакции към хепарина на мястото на приложение. В изолирани случаи могат да се появят реакции на свръхчувствителност като зачервяване на кожата и сърбеж, които изчезват след преустановяване на лечението.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Лиотон 1000 гел
Да се съхранява под 25 °С! 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца! 
Не използвайте Лиотон 1000 гел след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
Какво съдържа Лиотон 1000 гел
Активното вещество е: хепарин натрий (heparin sodium). Един грам Лиотон 1000 гел съдържа 1000 IU хепарин натрий.
Другите съставки са: карбомер 940, метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, етанол, масло от цвят на горчив портокал, лавандулово масло, троламин и пречистена вода.
Как изглежда Лиотон 1000 гел и какво съдържа опаковката
Лиотон 1000 гел е безцветен, прозрачен гел с приятен аромат, който не е мазен и не оставя петна.
Лиотон 1000 гел е опакован в меки алуминиеви туби. Алуминиева мембрана е поставена на отвора на тубата и е необходимо да бъде пробита с капачката преди употреба. 
Лиотон 1000 гел може да намерите в туба от 30 g, 50 g или 100 g.
Притежател на разрешението за употреба на Лиотон 1000 гел:
A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., Италия.

Производител на Лиотон 1000 гел:
A. MENARINI Manufacturing Logistics and Services s.r.l., Италия.

Лиотон 1000 гел се разпространява от:
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Германия.

Дата на последно одобрение на листовката: Юни 2008 Г.