ДОНА ПРАХЧETA 1500 МГ. Х 20 NATUR PRODUCT

цена: 37.50 лв.
наличност:
наличен
кат. номер:
4621
категория:
  • Добави

Листовка: Информация за потребителя
ДОНА 1500 mg Пpax за перорален разтвор 
Глюкозамин сулфат
DONA 1500 mg Powder for oral solution 
Glucosamine Sulfate
Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Този лекарствен продукт се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай, че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 30 дни.
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява ДОНА и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете ДОНА
3. Как да приемате ДОНА
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ДОНА
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОНА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ДОНА съдържа глюкозамин сулфат, който принадлежи към групата лекарства наречени нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства.
ДОНА се използва за лечение на симптомите на остеоартрита, напр. болка и ограничение на функциите на ставите.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ДОНА
Не приемайте ДОНА:
ако сте алергични към глюкозамин или към някоя друга съставка на продукта;
ако сте алергични към миди, тъй като глюкозаминът се получава от миди;
ако страдате от фенилкетонурия;
ако имате непоносимост към някои захари.
Обърнете специално внимание при употребата на ДОНА:
ако страдате от астма, когато започвате приема на глюкозамин, Вие трябва да сте наясно за възможното влошаване на симптомите;    
ако сте на контролирана натриева диета (ограничен прием на готварска сол);
ако страдате от нарушен глюкозен толеранс (състояние, предшестващо захарен диабет), може би ще бъде необходимо следене на нивата на кръвната Ви захар в началото и при приключване на лечението;
ако имате сериозни чернодробни и/или бъбречни проблеми.
Прием на други лекарства
Кажете на Вашия лекар преди да приемете ДОНА, в случай че приемате някои от следните видове лекарства:
лекарства за разреждане на кръвта (т. нар. антикоагуланти като варфарин и аценокумарол);
тетрациклинови антибиотици.
Стероидни или нестероидни болкоуспокояващи или противовъзпалителни лекарства може да се приемат заедно с ДОНА.
Моля, уведомете Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително такива, които се отпускат без рецепта.

Прием на ДОНА с храни и напитки
ДОНА трябва да се приема препоръчително по време на хранене. 

Бременност и кърмене
ДОНА не трябва да се приема по време на бременност и кърмене.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Няма установени значими ефекти, които да намаляват способността за шофиране и работа с машини. Все пак, препоръчва се внимание, ако настъпят главоболие, сънливост, уморяемост, замайване или зрителни нарушения.

Важна информации относно някои от съставките на ДОНА
ДОНА съдържа аспартам, който е източник на фенилаланин и може да бъде вреден за хора, страдащи от фенилкетонурия;
ДОНА съдържа сорбитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете този лекарствен продукт;
Едно саше съдържа 151 mg натрий. Това трябва да се има предвид от пациенти с контролирана натриева диета (с ограничен прием на готварска сол).

3. КАК ДА ПРИЕМATE ДОНА
Винаги приемайте ДОНА, точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни и хора в старческа възраст:
Съдържанието на едно саше (разтворено в чаша вода), трябва да се приема веднъж дневно, препоръчително по време на хранене.
Глюкозамин не е показен за лечение на остри болки. Облекчаването на симптомите (особено облекчаването на болката) може да не бъде почувствано до след няколко седмици от лечението, а при някои случаи и по-дълго. Ако след 2-3 месеца не се почувства облекчаване на симптомите, продължаването на лечението с глюкозамин трябва да се преосмисли.

Деца и юноши:
Глюкозамин не трябва да се използва при деца и юноши до 18-годишна възраст.

Пациенти с нарушена бъбречна и/или чернодробна функции:
При пациенти с нарушена бъбречна и/или чернодробна функция не може да се даде препоръка за дозиране, тъй като не са провеждани клинични проучвания.

Ако сте приели повече от необходимата доза ДОНА
Ако сте приели повече ДОНА отколкото Ви е предписано, Вие трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар, фармацевт или болница.

Ако сте пропуснали да приемете ДОНА
Приемете следващата доза, както е планирано. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на ДОНА
Вашите симптоми може да се появят отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на ДОНА, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, ДОНА може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Клиничните проучвания с ДОНА са показали добра поносимост към продукта. Нежелани лекарствени реакции са били наблюдавани при малка част от пациентите. Те са били преходни, несъществени и може да се определят съгласно следната честота:
Чести нежелани лекарствени реакции (настъпват при повече от 1 и при по-малко от 10 на всеки 100 лекувани пациента)
Нарушения на нервната система: главоболие, сомнолентност, уморяемост.
Стомашно-чревни нарушения: диария, запек, гадене, флатуленция, коремна болка, нарушено храносмилане.

Нечести нежелани лекарствени реакции (настъпват при повече от 1 и при по-малко от 10 пациента на всеки 1 000 лекувани пациента)
Нарушения на кожата и подкожната тъкан: еритема (зачервяване на кожата), сърбеж, кожен обрив.

Нежелани лекарствени реакции с неизвестна честота 
Алергични реакции, замайване, зрителни нарушения, косопад.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ДОНА
Да се съхранява под 30 °С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и сашето. Срокът на годност изтича в последния ден на посочения месец.
Срокът на годност се отнася за правилно съхраняван продукт в запазена опаковка.
Лекарствените продукти не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Питайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ДОНА
Активното вещество е глюкозамин сулфат. Едно саше съдържа кристален глюкозамин сулфат 1 884 mg, еквивалентно на глюкозамин сулфат 1 500 mg и натриев хлорид 384 mg.
Другите съставки са: аспартам, сорбитол, лимонена киселина, карбовакс 4000.

Как изглежда ДОНА и какво съдържа опаковката
ДОНА е бял кристален прах без мирис в саше, съдържащо 1 доза. 
Опаковката съдържа 20 сашета.

Притежател на разрешението за употреба:
ROTTAPHARM S.p.A., Италия.

Производител:
ROTTAPHARM Ltd., Ирландия.

Дата на последно одобрение на листовката: Ноември 2011 год.