УМКАЛОР КАПКИ 20 МЛ.

цена: 23.50 лв.
наличност:
наличен
кат. номер:
365
  • Добави

Информация за пациента:
Умкалор 8 g/10 g
капки перорални, разтвор
Пеларгониум, течен екстракт от корени (1:8-10) EPs 7630
Екстрахиращ агент: етанол 11% (обемни)
Umckalor 8 g/10 g
Oral drops, solution 
Pelargonii sidoidi radix extr. fluidum (1:8-10) EPs 7630
Моля, прочетете внимателно листовката, тъй като тя съдържа важна за вас информация.
Този лекарствен продукт може да бъде закупен без лекарско предписание. Все пак, за да получите най-добър терапевтичен резултат, Умкалор трябва да се приема в съответствие с приложените инструкции:
Пазете тази листовка, в случай че искате да я прочетете по-късно отново.
Ако имате допълнителни въпроси, моля, попитайте вашия фармацевт.
Ако симптомите се влошат или ако не се постигне подобрение след 1 седмица, трябва да се консултирате с лекар.
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или ако забележите такава, неописана в тази листовка, моля, съобщете на вашия лекар или фармацевт.

Съдържание на листовката:
1. Какво представлява Умкалор и за какво се използва?
2. Какво трябва да знаете преди да вземете Умкалор?
3. Как да се приема Умкалор?
4. Какви нежелани реакции може да настъпят?
5. Как да се съхранява Умкалор?
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Умкалор и за какво се използва? 
Лекарствена група
За лечение на кашлица и простудни заболявания.

Показания
Остри инфекции на дихателните пътища и УНГ-областта, като бронхити и синузити.

2. Какво трябва да знаете преди да вземете Умкалор? 
Не вземайте Умкалор:
При свръхчувствителност към екстракта от пеларгониум или помощното вещество;
При повишена склонност към кръвоизливи;
Ако вземате лекарства, потискащи съсирването;
Ако имате тежки заболявания на черния дроб и/или бъбреците, тъй като няма достатъчно наблюдения при тези случаи.
Специални предупреждения при употребата на Умкалор:
Ако състоянието ви не се подобри в разстояние на една седмица, при температура, поддържана няколко дни, при затруднено дишане или кървави храчки, трябва да се консултирате с лекар. 
Умкалор съдържа 12% обемни алкохол. 

Ако вземате други лекарства
За взаимодействия с други лекарства досега няма съобщения. Моля, уведомявайте Вашия лекар или фармацевт ако вземате или наскоро сте вземали каквито и да е други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепта.

Бременност и кърмене
Тъй като няма достатъчно данни за приложението на Умкалор по време на бременност и кърмене, този продукт не трябва да се употребява.
Поискайте съвет от вашия лекар или аптекар преди да вземете каквото и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Умкалор не оказва въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да се приема Умкалор?
Моля, вземайте винаги Умкалор съгласно инструкциите, дадени в тази листовка. Ако не сте сигурни за правилната употреба, консултирайте се с вашия лекар или фармацевт.
Умкалор е разтвор за перорална употреба (през устата).

Дневната доза е:
Възрастни и юноши над 12 години приемат по 30 капки 3 пъти дневно;
Деца от 6 до 12 години приемат 20 капки 3 пъти дневно;
Малки деца от 1 до 5 години трябва да приемат по 10 капки 3 пъти дневно.
Моля, приемайте капките с малко течност сутрин, обед и вечер.
При откапване дръжте бутилката вертикално и ако е необходимо потупайте леко дъното.

Колко време трябва да се взема Умкалор?
Препоръчва се да продължите лечението с Умкалор няколко дни след отзвучаване на симптомите, за да се предотврати повтаряне на заболяването. Продължителността на лечението не трябва да надвишава 3 седмици.

Ако сте взели Умкалор в по-голямо количество, отколкото трябва?
Досега няма съобщено за някакви симптоми при предозиране.

Ако сте забравили да вземете Умкалор?
Не вземайте двойна доза ако сте забравили да вземете Умкалор, а продължете лечението според инструкциите в тази листовка.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте своя лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Умкалор също може да има нежелани реакции, макар да не се проявяват при всеки.

Оценката на тези реакции се базира на следната класификация за честота:
Много чести: повече от 1 на 10 пациенти;    
Чести: По-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 пациенти;
Нечести: По-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 пациенти;
Редки: По-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10 000 пациенти;
Много редки: 1 или нито един на 10 000 пациенти, включително и случаи с неизвестна честота
Този списък обхваща всички реакции, които могат да настъпят по време на лечение с Умкалор, включително тези при по-висока дозировка или продължително лечение.

Дихателни, гръдни и медиастенални смущения:
Рядко: леко кървене от носа.
Стомашно-чревни смущения:
Нечесто: стомашно-чревни оплаквания;
Рядко: леко кървене от венците.
Чернодробно-жлъчни смущения:
Много рядко: повишаване на чернодробните стойности; причинно-следствена връзка между тези находки и приложението на продукта няма.
Кожни и подкожно-тъканни смущения:
Рядко: алергични реакции.
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или ако забележите такава, неописана в тази листовка, моля, съобщете на вашия лекар или фармацевт.

5. Как трябва да се съхранява Умкалор?
Пазете Умкалор на място, недостъпно за деца.
Не употребявайте след изтичане срока на годност, отпечатан върху етикета и кутийката. Той изтича на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 30° С.
След първото отваряне на опаковката срокът е 3 месеца за опаковки от 20 и 50 ml и 6 месеца за опаковка от 100 ml. He използвайте след изтичането му.
След по-дълъг период от време растителните екстракти в течна форма могат да помътнеят, което, обаче, не променя тяхната ефикасност. Тъй като Умкалор е натурален продукт, може да настъпи лека промяна на цвета и вкуса.
Лекарствата не бива да се изхвърлят в канализацията или с домакинските отпадъци. Попитайте вашия фармацевт какво да правите с ненужните лекарства. Тази мярка ще спомогне за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация 
Какво съдържа Умкалор
Лекарственото вещество е екстракт от корени на пеларгониум (EPs 7630) (1:8-10). Екстрахиращ агент: етанол 11 % (w/w).
10 g (=9.75 ml) разтвор съдържат 8 g екстракт.
Другата съставка е глицерол 85%.

Как изглежда Умкалор и съдържание в една опаковка
Умкалор е светло кафява до червеникавокафява течност. Има опаковки с 20, 50 или 100 ml разтвор. 
Не всички видове опаковки са на пазара.

Производител и притежател на разрешението за употреба:
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Германия.

Последна редакция на информацията: Юни 2011 г.