РАЙД ИЗПАРИТЕЛ С ТЕЧНОСТ - 2 ОПАКОВКИ

50% отстъпка от цената на втория продукт

цена: 15.90 лв.
наличност:
наличен
кат. номер:
57654
  • Добави

Raid електрически изпарител срещу комари осигурява защита срещу досадните комари и ви осигурява спокоен сън през нощта. Един флакон предпазва ефективно помещения с размер до 30 м3 дори при включено осветление и отворени прозорци. Защитава продължително и дискретно без аромат или пушек. Вече не е необходимо да пръскате или сменяте пълнители всяка нощ.
Един флакон Raid електрически изпарител срещу комари издържа до 30 нощи, при употреба от 8 часа на нощ. Нивото на течността в пълнителя се следи лесно: когато течността се изпари напълно е достатъчно да поставите нов пълнител за още 30 нощи защита. Повече от 50 години Raid® е доказано ефективен в борбата срещу насекомите в защита на вас и вашето семейство.
Начин на употреба:
Уверете се, че електрическата мрежа работи на 220V - 230 V.
1. Отвийте капачката на пълнителя и завийте флакона в долната част на изпарителя.
2. Завъртете изпарителя, така че пълнителя да бъде във вертикална позиция. Включете устройството в електрическата мрежа в близост до отворен прозорец. Уредът работи нормално, след като светне указателната лампа.
3. За да изключите устройството, дръпнете от контакта.
4. Дръжте пълнителя изправен, когато устройството е включено. Когато пълнителя свърши, поставете нов, за да подновите действието. За да замените пълнителя, изключете устройството от електрическата мрежа и поставете новия пълнител. За оптимален ефект, активирайте устройството 30 мин. по-рано. Не е нужно да махате пълнителя от изпарителя, когато не е включен. Пълнителят издържа 30 нощи.
- Разходна норма: 1 флакон 30 м3.
- Консумира по-малко от 4W за час.
Внимание!!!
Raid електрически изпарител срещу комари
Опасен
Н304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Съдържа: дестилати (нефтени), обработени с водород
Активно вещество: Пралетрин 1.20% (1.20 г/100 г)
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Р301+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р331 НЕ предизвиквайте повръщане.
Р302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
Р405 Да се съхранява под ключ. Да се използва само по предназначение. Не употребявайте в затворени помещения. Запазете опаковката с пълните инструкции за употреба и безопасност. Не покривайте уреда, докато работи. Не го докосвайте с метални предмети или мокри ръце. Отстранете или покрийте терариуми, аквариуми и клетки за животни преди употреба. Изключете въздушния филтър на аквариума преди употреба. Да се съхранява далече от хранителни продукти, напитки и храна за животни. Изключете, когато пълнителят свърши, заменете с нов само при изключено устройство. Не докосвайте фитила.
Номер на разрешителното за пускане на пазара 1615-1/ММД14, Група 3: Биоциди за борба с вредителите Подгрупа 18; Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги.
КАТЕГОРИЯ: масова.
Производител: SC Johnson, ЕС