РЕПАРИЛ ТАБЛ. 20 МГ. Х 40

цена: 28.50 лв.
наличност:
неналичен
кат. номер:
788989
категория:

Информация за пациента
Репарил 20 mg стомашно-устойчиви таблетки
Есцин
Прочетете цялата информация внимателно, защото е важна за вас.
Този лекарствен продукт се предлага без лекарско предписание. Независимо от това Репарил стомашно-устойчиви таблетки трябва да се вземат внимателно за постигане на оптимални резултати.
Пазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашият фармацевт.
Трябва да отидете на лекар, ако симптомите ви се влошават или не настъпва подобрение.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или ако забележите някои неспоменати в тази листовка нежелани реакции, моля информирайте вашия лекар или фармацевт.

Съдържание на листовката:
1. Какво представляват Репарил стомашно-устойчиви таблетки и за какво се използват
2. Преди да се използват Репарил стомашно-устойчиви таблетки
3. Как да се използват Репарил стомашно-устойчиви таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Начин на съхранение на Репарил стомашно-устойчиви таблетки 
6. Допълнителна информация

1. Какво представляват Репарил стомашно-устойчиви таблетки и за какво се използват
Репарил стомашно-устойчиви таблетки притежават отбъбващо (противооточно) действие. 
Репарил стомашно-устойчиви таблетки се използват при локализирани отоци след травми.

2. Преди да вземете Репарил стомашно-устойчиви таблетки
Не вземайте Репарил стомашно-устойчиви таблетки:
Ако сте алергични (свръхчувствителни) към есцин или някоя от другите съставки;
Ако страдате от бъбречна недостатъчност или заболявания на бъбреците;
Ако сте бременна или кърмачка.
Специални предупреждения при употреба на Репарил стомашно-устойчиви таблетки няма.

Деца
Репарил стомашно-устойчиви таблетки не трябва да се употребяват от деца под 7 години.

Едновременна употреба с други лекарства:
Действието на антикоагулантите може да се засили от есцина.
Едновременната употреба с антибиотици от аминогликозиден тип (напр. гентамицин) трябва да се избягва, защото не може напълно да се изключи възможността тяхната токсичност върху бъбреците да се засили.
Свързването на есцина с плазмените протеини може да бъде спряно от антибиотиците. Цефалотин и ампицилин, например, предизвикват повишаване на концентрацията на свободния серумен есцин.
Поради това споменатите субстанции не трябва да се предписват едновременно с Репарил стомашно-устойчиви таблетки.
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако вземате или сте вземали наскоро някакви други лекарства, даже и такива, които са без рецепта.

Бременност и кърмене
Репарил стомашно-устойчиви таблетки не трябва да се употребяват по време на бременност, тъй като изследванията при животни са недостатъчни що се отнася до ефектите върху бременността или ембрионалното и фетално развитие. Наблюдения за прилагане при бременни жени не са документирани.
Тъй като не се знае до каква степен лекарственото вещество преминава в кърмата, по време на лечение кърменето е противопоказано.
Съветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на каквото и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Не се изискват специални предупреждения.

Важна информация за някои от съставките на Репарил стомашно-устойчиви таблетки
Лекарственият продукт съдържа лактоза и захароза (захар). Поради това ако страдате от непоносимост към захар, приемайте Репарил стомашно-устойчиви таблетки само след консултация с Вашия лекар.

3. Как да се употребяват Репарил стомашно-устойчиви таблетки
Винаги приемайте Репарил стомашно-устойчиви таблетки според указанията в тази листовка. Ако не сте несигурни, консултирайте се с лекар или фармацевт.
Ако не е предписано друго от Вашия лекар, обичайната дозировка е:
Възрастни и юноши над 14 години трябва да приемат като начална доза 2 таблетки 3 пъти дневно. В по-леки случаи или като поддържаща доза трябва да се приема 1 таблетка 3 пъти дневно. 
Деца между 7 и 14 години трябва да приемат 1 таблетка 2 до 3 пъти дневно. 

Начин на приложение:
Приемайте Репарил стомашно-устойчиви таблетки без да ги дъвчете, след храна с малко течност. 

Продължителност на приложение:
Няма ограничения по отношение на продължителността на приложение.

Ако сте приели повече Репарил стомашно-устойчиви таблетки, отколкото трябва:
Не са известни симптоми на предозиране или отравяне.

Ако имате допълнителни въпроси за употребата на този продукт, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Репарил стомашно-устойчиви таблетки може да има нежелани реакции, макар че не се проявяват при всеки.

Използват се следните данни за определяне честотата на тези реакции:
Много чести: повече от 1 на 10 от третираните пациенти;
Чести: 1 до 10 от 100 третирани пациенти;
Нечести: 1 до 10 от 1,000 третирани пациенти;
Редки: 1 до 10 от 10,000 третирани пациенти;
Много редки: По-малко от 1 от 10,000 третирани пациенти;
Неизвестна: Честотата не може да бъде преценена от наличните данни.
Много рядко могат да настъпят реакции на свръхчувствителност като напр. уртикария. 
С неизвестна честота: стомашно-чревни смущения. 

Специални забележки
В случай на свръхчувствителност, употребата на Репарил стомашно-устойчиви таблетки трябва да спре.

Ако забележите някои неспоменати в тази листовка нежелани реакции, моля информирайте вашия лекар или фармацевт.

5. Начин на съхранение на Репарил стомашно-устойчиви таблетки
Да се пазят на място, недостъпно за деца.
Да не се използва след изтичане срока на годност, отпечатан на блистера и кутийката. 

Условия на съхранение:
Не се изискват специални условия на съхранение.

6. Допълнителна информация
Какво съдържат Репарил стомашно-устойчиви таблетки:
Лекарственото вещество е:
1 стомашно-устойчива таблетка съдържа: Escin (есцин): 20 mg.
Помощни вещества: лактоза монохидрат; повидон (К29-32); магнезиев стеарат; захароза; талк; арабска гума; титанов диоксид Е171; силициев диоксид, колоиден безводен; полиетил акрилат, метакрилат; макрогол 8000; натриев хидроксид; кармелоза натрий; триетилов цитрат; симетикон емулсия; пчелен восък, бял; карнаубски восък.

Как изглежда Репарил стомашно-устойчиви таблетки и съдържание на опаковката:
Опаковки: картонени кутии с по 20, 40, 50 или 100 бели гладки стомашно-устойчиви таблетки.

Фармацевтичен предприемач: 
Rottapharm / Madaus GmbH, Германия.

Производител и притежател на разрешението за употреба: 
Madaus GmbH, Германия.

Последна редакция на информацията: Март 2012 г. 
Рег. № 20070063.