ВЕНОСМИЛ КАПСУЛИ 200 МГ. X 60

цена: 24.30 лв.
наличност:
наличен
кат. номер:
357798
категория:
  • Добави

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Веносмил 200 мг твърди капсули
Venosmil 200 mg capsules, hard
Хидросмин/Hidrosmin
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно, както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.
Какво съдържа тази листовка:
Какво представлява Веносмил и за какво се използва
Какво трябва да знаете, преди да приемете Веносмил
Как да приемате Веносмил
Възможни нежелани реакции
Как да съхранявате Веносмил
Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Веносмил и за какво се използва
Хидросмин е лекарствено вещество, спадащо към групата на флавоноидите и действа върху последствията от венозния застой на кръвта във вените на долните крайници (познат като венозна недостатъчност), обикновено дължащи се на разширени вени или стара венозна тромбоза.
Веносмил се използва за краткосрочно облекчаване (два-три месеца) на отоци и симптоми свързани с хронична венозна недостатъчност (болки, тежест в краката, подуване и др.)

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Веносмил
Моля консултирайте се с вашия лекар при възникване на някои от следните ситуации:
Не приемайте Веносмил
Ако наблюдавате реакции на свръхчувствителност към активното вещество или някоя от съставките на лекарствения продукт изброени в точка 6.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Веносмил.
Веносмил не трябва да се използва за лечение на оттоци, причинени от сърдечна, бъбречна или чернодробна недостатъчност. В този случай лечението трябва да бъде насочено към основните причини.
В случай, че не се наблюдава подобрение на симптомите на пациента, трябва да се обърнете към Вашия лекар.
Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без лекарско предписание.
Не са наблюдавани несъвместимости с други лекарства.
Деца и юноши
Не се препоръчва употребата при деца.
Бременност и кърмене
Информирайте Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна или смятате, че може да сте бременна. Консултирайте се с Вашия лекар, преди да вземете това лекарство. Въпреки, че при проучвания върху животни не се наблюдават признаци на тератогенност (малформации при фетуси) няма представени допълнителни изследвания при бременност и кърмене.
Веносмил не се препоръчва по време на бременност, особено до 3-ти месец на бременността, освен ако ползата надвишава риска.
Шофиране и работа с машини
Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Малко вероятно е Хидросмин да има ефект върху способността Ви да шофирате или работите с машини.

3. Как да приемате Веносмил
Винаги приемайте това лекарство точно както е препоръчано от Вашия лекар или фармацевт. Говорете с Вашия лекар или фармацевт ако имате въпроси.
Възрастни:
Обичайната дневна доза Веносмил е една капсула от 200 mg, три пъти дневно по време на хранене.
Пациенти в напреднала възраст, с бъбречно или чернодробно увреждане.
Няма проучвания при тези групи, като предписаното лекарство е по преценка на Вашия лекар.
Приложение
След изваждане от блистера, капсулата трябва да се вземе веднага с чаша вода или друга течност за улесняване на гълтането.
Ако сте приели повече от необходимата доза Веносмил
Приемайте Веносмил само така, както Ви е предписан.
Има съобщения за предозиране и/ или интоксикация Ако по невнимание приемете по-висока доза Веносмил, незабавно се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт.
Ако сте пропуснали да приемете Веносмил
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате дозата, която сте пропуснали.
Ако сте пропуснали дневната доза приемете следващата доза, както е предписана от Вашия лекар.
Ако имате допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.
Това лекарство обикновено има добра поносимост.
Най-често наблюдаваните нежелани реакции са или от страна на храносмилателния тракт (стомашни болки, гадене, или от страна на кожата (обриви, сърбеж), или свързани с нервната система (гадене, главоболие).
Ако наблюдавате каквито и да е нежелателни реакции, различни от описаните по-горе, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване за нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани реакции, кажете на Вашия лекар или фармацевт.
Това включва и такива, неописани в тази листовка. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате за нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Веносмил
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Веносмил след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
Да се съхранява под 30°С.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Веносмил
- Активното вещество е Хидросмин; всяка капсула съдържа 200 mg хидросмин.
- Другите съставки са:
на капсулното съдържимо - магнезиев стеарат;
на желатиновите капсули: желатин, еритрозин (Е127), хинолиново жълто (Е104), титанов диоксид (Е171) и пречистена вода.
Как изглежда Веносмил 200 mg и какво съдържа опаковката
Веносмил 200 mg твърди капсули представляват оранжеви, съдържащи фин жълт прах.
- Лекарствения продукт се предлага в блистери от ОРА/А1/PVC-фолио и AL-фолио, по 10 капсули в блистер; по два или шест блистера в кутия.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.
Притежател на разрешението за употреба и производител
FAES FARMA S.A.,
Maximo Aguirre 14,
48 940 Leioa (Vizcaya),
Испания
За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
Комправентас ООД
Георги Георгиев Ж.к. Младост 1, бл. 25,
1750 София
Тел.: 0885 39 92 66; 02 963 50 57
e-mail: georging@mail.bg
Дата на последно преразглеждане на листовката Февруари 2015 г.