ВИЗИН /Тетрахидрозолинов хидрохлорид/ КОЛИР 15 МЛ.

цена: 11.90 лв.
наличност:
наличен
кат. номер:
124356
  • Добави

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ВИЗИН 0,5 mg/ml капки за очи 
VISINE 0,5 mg/ml eye drops, solution 
Тетрахидрозолинов хидрохлорид 
Tetrahydrozoline hydrochloride
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват 7 дни.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява ВИЗИН и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ВИЗИН
3. Как да използвате ВИЗИН
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ВИЗИН
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИЗИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Името на това лекарство е ВИЗИН. Активното вещество е тетрахидрозолинов хидрохлорид. ВИЗИН принадлежи към група лекарства, наречени симпатикомиметици.
ВИЗИН се прилага за временно облекчение на симптоми като зачервяване на окото в следствие на малки дразнения и алергичен конюнктивит.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИЗИН 
Не използвайте ВИЗИН:
Ако сте получавали алергична реакция към тетрахидрозолин или някоя от останалите съставки на ВИЗИН;
Ако имате глаукома (повишение на вътреочното налягане).
Предупреждения и предпазни мерки
Консултирайте се с Вашия лекар, тъй като това лекарство може да не е подходящо за Вас:
ако носите контактни лещи;
ако сте бременна;
ако кърмите.
Да не се прилага при деца под 6 години без лекарско предписание.

Уведомете Вашия лекар, ако по време на лечението с ВИЗИН настъпи някое от следните събития:
Развиете мидриаза (разширение на зеницата);
Дразненето и зачервяването продължават или се засилват;
Имате болка в окото;
Настъпват промени в зрението Ви;
Прилагате лекарството повече от 72 часа.
Други лекарства и ВИЗИН
Не е известно ВИЗИН и някои други лекарства да си влияят едно на друго (взаимодействие). 

Бременност, кърмене и фертилитет
ВИЗИН не трябва да се прилага по време на бременност, освен ако Вашият лекар не Ви е препоръчал друго. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да вземате каквото и да е лекарство, ако сте бременна.
Докато употребявате ВИЗИН, не се препоръчва да кърмите, тъй като не е известно дали ВИЗИН се излъчва в майчиното мляко.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да вземате каквото и да е лекарство, докато кърмите.

Шофиране и работа с машини
Клиничният опит показва, че е малко вероятно ВИЗИН да наруши способността Ви за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на ВИЗИН
Трябва да се избягва контакт с меки контактни лещи.
Помощното вещество, бензалкониев хлорид може да предизвика дразнене на окото. Контактните лещи трябва да се махнат преди да се използват очните капки и да се изчака поне 15 минути преди да се поставят отново. Може да се промени цветът на меките контактни лещи.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИЗИН
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
ВИЗИН е само за очно приложение.
При възрастни и деца над 6 години се поставя една капка от разтвора два пъти дневно до максимално две капки от разтвора 4 пъти дневно.
За да се избегне замърсяване, върхът на контейнера не трябва да се допира до никаква повърхност. 
Приложението при деца под 6 години трябва да се провежда само под наблюдението на лекар. 
Ако все още не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ВИЗИН
Прекомерната употреба на това лекарство може да доведе до повишено зачервяване на окото.

Ако сте пропуснали да използвате ВИЗИН
Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатото приложение.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, ВИЗИН може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. 
Обикновено ВИЗИН се понася добре и появата на нежелани реакции е малко вероятна, ако препаратът се прилага според указанията.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. "Дамян Груев" № 8
1303 София
Тел.:+359 2 8903417
уебсайт: www.bda.be
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВИЗИН
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Съхранявайте в оригиналната опаковка.
Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.
Срок на годност след първо отваряне на бутилката — 4 седмици.
Не употребявайте след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ВИЗИН
ВИЗИН капки за очи, разтвор съдържа тетрахидрозолинов хидрохлорид. Всеки ml от капките за очи съдържа 0,5 mg тетрахидрозолинов хидрохлорид.

Помощни вещества:
Натриев хлорид;
Борна киселина;
Динатриев едетат;
Бензалкониев хлорид;
Натриев борат;
Пречистена вода.

Как изглежда ВИЗИН и какво съдържа опаковката
ВИЗИН е под формата на капки за очи.
ВИЗИН се предлага в опаковка, съдържаща 1 бутилка от 15 ml.
Притежател на разрешението за употреба:
McNeil Products Limited с/о Johnson & Johnson Ltd., Обединено Кралство.

Производител:
Janssen Pharmaceutica N.V., Белгия.

Дата на последно преразглеждане на текста: Ноември 2013.