ТИЪРС НАТУРАЛЕ II /Декстран 70 и Хипромелоза/ КОЛИР 15 МЛ.

цена: 11.00 лв.
наличност:
наличен
кат. номер:
235499
  • Добави

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ТИЪРС НАТУРАЛЕ II 1 mg/ml + 3 mg/ml капки за очи разтвор
TEARS NATURALE II 1 mg/ml + 3 mg/ml eye drops, solution
Декстран 70 / Хипромелоза (Dextran 70 / Hypromellose)
Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт. 
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Вие трябва да трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 3 дни. 
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява ТИЪРС НАТУРАЛЕ II и за какво се използва
2. Преди да използвате ТИЪРС НАТУРАЛЕ II
3. Как да използвате ТИЪРС НАТУРАЛЕ II
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТИЪРС НАТУРАЛЕ II 
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТИЪРС НАТУРАЛЕ II И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ТИЪРС НАТУРАЛЕ II капки за очи са представител на група лекарствени продукти, наречени изкуствени сълзи. Те съдържат DUASORB - водоразтворима полимерна система (декстран 70 - 0,1% и хипромелоза - 0,3%), която заедно с естествените сълзи осигурява комфорт и бързо, трайно облекчение на сухотата в очите. Осигуряват също така и облекчение на възпалението. ТИЪРС НАТУРАЛЕ II съдържат не-дразнещия консервант поликватерниум-1 (POLYQUAD 0,0011%).
ТИЪРС НАТУРАЛЕ II се използват при състояния на сухота в окото, както и за лечение и профилактика на оплакванията, свързани с тях - като парене и дразнене. Предназначени са също така и за временно облекчение на дискомфорта, причинен от леки очни възпаления или излагане на вятър или слънце, прах, пушек, климатични инсталации и продължителна работа с компютър.

Сухи очи. 
Вашите сълзи съдържат точното количество естествени компоненти, които в комбинация формират защитен слой върху очната повърхност, наречен слъзен филм. Слъзният филм предпазва и непрекъснато овлажнява Вашите очи, запазва ги здрави и Ви осигурява чувство за комфорт. 
Някои хора имат прекалено малко естествени сълзи. Намалената или нарушена слъзна секреция (липса на важни компоненти), може да доведе до разрушаване на слъзния филм и образуване на сухи петна върху повърхността на окото. В резултат на това се появяват симптомите на сухи и чувствителни очи - раздразнени (с усещане за песъчинки) очи, с изразено усещане за парене, щипане, умора в очите, които са чувствителни към ярка светлина или най-общо с очен дискомфорт.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТИЪРС НАТУРАЛЕ II
Не използвайте ТИЪРС НАТУРАЛЕ II:
ако сте алергични (свръхчувствителни) към декстран 70, хипромелоза, или към някоя от останалите съставки на ТИЪРС НАТУРАЛЕ II.
Обърнете специално внимание при употребата на ТИЪРС НАТУРАЛЕ II
Използвайте ТИЪРС НАТУРАЛЕ II само за накапване във Вашите очи;
Ако почувствате главоболие, болка в окото, промени в зрението, дразнене в окото, продължително зачервяване, или ако състоянието се влошава или не се променя в продължение на повече от 3 дни, незабавно прекратете употребата и се консултирайте с Вашия лекар.
Употреба на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. 

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. 
ТИЪРС НАТУРАЛЕ II може да се прилага по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини
Възможно е непосредствено след поставянето на ТИЪРС НАТУРАЛЕ II да се появи краткотрайно замъгляване на зрението. Вие трябва да изчакате докато зрението Ви се проясни и едва тогава да шофирате или да работите с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТИЪРС НАТУРАЛЕ II
Винаги използвайте ТИЪРС НАТУРАЛЕ II точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възрастни: Обичайната доза е 1-2 капки в конюнктивния сак на засегнатото око (очи) толкова пъти, колкото е необходимо през деня за облекчаване на симптомите на сухота или дразнене в окото, или както е предписано от Вашия лекар.
Използвайте ТИЪРС НАТУРАЛЕ II само за накапване във Вашите очи.

Колко да поставите
1. Вземете бутилката ТИЪРС НАТУРАЛЕ II и огледало.
2. Измийте ръцете си.
3. Отвъртете капачката.
4. Дръжте бутилката, насочена надолу, между палеца и средния пръст.
5. Наклонете главата назад. Разтворете клепача, с почистения вече пръст, така че да се образува "джоб" между него и окото. Капката трябва да попадне именно на това място.
6. Приближете апликатора-капкомер на бутилката близо до окото. Използвайте огледалото, ако това Ви улеснява.
7. Не докосвайте окото, клепача, заобикалящата ги площ или други повърхности с върха на апликатора-капкомер. Има опасност от замърсяване на капките.
8. Внимателно натиснете с показалеца основата на обърнатата надолу бутилка, за да изпусне една капка ТИЪРС НАТУРАЛЕ II.
9. След като поставите ТИЪРС НАТУРАЛЕ II, освободете долния клепач и мигнете няколко пъти, за да може течността да се разнесе (покрие) по повърхността на окото.
10. Ако трябва да използвате капките и за двете очи, повторете всички стъпки и с другото око.
11. Поставете капачката и затворете добре бутилката веднага след употреба.
12. Използвайте само една и съща бутилка.
Ако капката не попадне в окото, опитайте отново.

Ако сте поставили повече от необходимото количество ТИЪРС НАТУРАЛЕ II, изплакнете очите си с топла вода. Не поставяйте повече капки докато не дойде време за следващата обичайна доза.

Ако забравите да използвате ТИЪРС НАТУРАЛЕ II, продължете със следващата планирана доза. Ако почти е време за следващата доза, пропуснете тази и продължете със следващата доза по Вашата обичайна схема. Не поставяйте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако използвате и други лекарствени продукти за очи, изчакайте поне пет минути между поставянето на ТИЪРС НАТУРАЛЕ II и другите лекарства. Мазите за очи трябва да бъдат поставяни последно.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Като всички лекарства, ТИЪРС НАТУРАЛЕ II може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Следните нежелани реакции са били наблюдавани с ТИЪРС НАТУРАЛЕ II:
Много чести нежелани реакции (Засягат повече от 1 потребител на 10):
Реакции, засягащи окото: замъглено виждане.
Чести нежелани реакции (Засягат 1 до 10 потребители на 100):
Реакции, засягащи окото: сухо око, нарушение на клепача, необичайно усещане в окото, усещане за чуждо тяло в окото, очен дискомфорт.
Нечести нежелани реакции Засягат 1 до 10 потребители на 1 000):
Реакции, засягащи окото: сърбеж в окото, дразнене в окото или зачервяване.
Много редки нежелани реакции (Засягат 1 до 10 потребители на 10 000):
Ефекти, свързани с целия организъм: отсъствие на лечебен ефект.
Нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):
Реакции, засягащи окото: зачервяване на клепача, болка в окото или подуване, очна секреция, образуване на корички по клепача, увеличено слъзоотделяне;
Общи нежелани реакции: алергия (свръхчувствителност), главоболие.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТИЪРС НАТУРАЛЕ II
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте ТИЪРС НАТУРАЛЕ II след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка (отбелязан като "Годен до"). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява под 25°С.
Да не се замразява.
Да се съхранява в плътно затворена опаковка.
Бутилката трябва да се изхвърли 4 седмици след първото отваряне, за да бъдат избегнати евентуални инфекции. Напишете датата на отваряне на означеното за това място на етикета на бутилката и кутията.
Не използвайте капките, ако цветът на разтвора е променен или е помътнял.
Не използвайте ТИЪРС НАТУРАЛЕ II, ако забележите, че предпазният пръстен на капачката е повреден / скъсан.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа ТИЪРС НАТУРАЛЕ II
Активните вещества са: декстран 70 и хипромелоза. Един ml от разтвора съдържа 1 mg декстран 70 и 3 mg хипромелоза.
Другите съставки са: поликватерниум-1 (POLYQUAD), боракс (Е285), натриев хлорид, калиев хлорид (Е508) и пречистена вода. Добавят се и много малки количества хлороводородна киселина и/или натриев хидроксид за поддържане на нормално киселинно ниво (за нагл. на рН).

Как изглежда ТИЪРС НАТУРАЛЕ II и какво съдържа опаковката
ТИЪРС НАТУРАЛЕ II е течност (прозрачен, безцветен разтвор) и се доставя в опаковка, съдържаща пластмасова бутилка от 5 ml, 10 ml или 15 ml с капачка на винт. 
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Алкон България ЕООД, България.

Производител:
S.A. Alcon - Couvreur N.V., Белгия;
Alcon Cusi, S.A., Испания.