ОРОФАР /Бензоксониев хлорид/Лидокаинов хидрохлорид/ СПРЕЙ 30 МЛ.

цена: 14.30 лв.
наличност:
наличен
кат. номер:
335667
  • Добави

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ОРОФАР 0.2% / 0.15% Спрей за устна лигавица Бензоксониев хлорид/Лидокаинов хидрохлорид
OROFAR 0.2 %/ 0.15% Oromucosal spray Benzoxonium chloride/Lidocaine hydrochloride
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Винаги използвайте това лекарство точно както е описан в тази листовка или както ви е казал вашият лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица и за какво се използва
2. Преди да използвате ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица 
З. Как да използвате ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица и за какво се използва
ОРОФАР 0.2%/0.15% Спрей за устна лигавица съдържа 2 mg/ml бензоксониев хлорид и 1.5 mg/ml лидокаинов хлорид.
ОРОФАР 0.2%/0.15% Спрей за устна лигавица съдържа противовъзпалително и локално обезболяващо вещество за лечение на заболявания, предизвикани от бактерии, вируси и гъбички, които причиняват болки в гърлото и инфекции на устата и гърлото; болки в гърлото при простуда, фарингити или ларингити (със или без затруднения при преглъщане), малки язви в устата (афти) и възпалени венци. ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица може да се използва като поддържащо лечение при ангини.
ОРОФАР 0.2%/0.15% Спрей за устна лигавица е показан за лечение на деца над 4 години и възрастни.
ОРОФАР съществува под формата на спрей за устна лигавица и таблетки за смучене и не предизвиква раздразнение на устата и гърлото.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица
Не използвайте ОРОФАР 0,2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица:
ако сте алергични към активните вещества - четвъртични амониеви съединения или лидокаин, или някояот останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
Предупреждения и предпазни мерки
ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица не се препоръчва да се използва при деца под 4-годишна възраст.
Консултирайте се с вашия лекар, ако възпалението на гърлото е придружено с висока температура или продължава повече от 5 дни.
ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица е предназначен за приложение върху устната лигавица (уста и гърло). Спреят не трябва да се използва, ако апликаторът е повреден.

Деца
ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица не се препоръчва да се използва при деца под 4-годишна възраст.

Други лекарства и ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица
Информирайте вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, консултирайте се с вашия лекар преди употребата на ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица.

3. Как да използвате ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в листовката или както ви е казал вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте вашия лекар или фармацевт. Прилагайте ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица в устата или в задната част на устната кухина от 3 до 6 пъти дневно. Дръжте ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица изправен и натиснете 4 пъти по време на всяко приложение.

Преди да използвате ОРОФАР 0,2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица:
Отстранете предпазната капачка.
Поставете апликатора върху помпата и натиснете силно.
Преди първоначална употреба, активирайте помпата, като натиснете апликатора няколко пъти до появата на спрей във въздуха.
Апликаторът се дезинфекцира след употреба с чиста кърпа, навлажнена с малко количество от спрея, и след това се подсушава. В частност апликаторът трябва да се дезинфекцира и подсушава преди употребата на ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица от друг пациент.
Апликаторът се изважда след употреба и се съхранява във вторичната опаковка на ОРОФАР 0,2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица до следващата употреба.
Употреба при деца
ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица може да се прилага при деца над 4 години, но дозата трябва да се намали. Впръсквайте само два до три пъти при всяко приложение.
ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица не се препоръчва да се използва при деца под 4- годишна възраст.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица
В случай на инцидентно поглъщане на големи количества от ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица незабавно информирайте вашия лекар или фармацевт.
Консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, ако имате впечатление, че действието на ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица е твърде слабо или напротив - твърде силно.

4. Възможни нежелани реакции
Като всички лекарства ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
В отделни случаи може да възникне леко краткотрайно раздразнение на мястото на приложение.
В много редки случаи могат да се появят алергични реакции като кожен обрив и оток на лицето и гърлото.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява под 30 °С.
Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа ОРОФАР 0.2%/ 0.15% Спрей за устна лигавица
Активните вещества са: бензоксониев хлорид и лидокаинов хидрохлорид.
Другите съставки (помощни вещества) са: етанол 94% (w/w), глицерол, лютива мента, масло, ментол, хлороводородна киселина, пречистена вода.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Novartis Consumer Health GmbH, Германия.