Информация за доставка

Доставка на поръчана стока. Срок на доставка.

Доставката е безплатна за цялата страна за поръчка над250.00 лв. с тегло до 1 кг. 

Всички поръчки по малки от 250 лв. потребителят заплаща допълнително  за доставка на поръчката до посочен от него адрес или офис на транспортната фирма и получава касова бележка за заплатената от него сума.

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер на Спиди или Еконт  до посочения адрес. Куриерската фирма Спиди  или Еконт начислява 1 % върху сумата на поръчката с наложен платеж. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

 1. Препоръчваме поръчките да са до офис на Спиди или офис на Еконт

Цена за доставка на Спиди : до офис на Спиди 4,80 лв. до адрес на клиента 7,50 лв.

Цена за доставка на Еконт : до офис на Еконт 7,50 лв. до адрес на клиента 8,60лв.

 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

 Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от куриера .

 При всички случаи "М-33" ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на "М-33" ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на "М-33" ЕООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, "М-33" ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

 "М-33" ЕООД изпраща продуктите с опция "преглед" в рамките на 10 мин. При нежелание на потребителя да получи продукта / без оглед на причините / НЕ заплаща нищо и всички направени разходи са за сметка на "М-33" ЕООД.

 На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 дневен  срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира "М-33" ЕООД, на следният имейл адрес: m33_apteka@abv.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

а)конкретен начин по който ще върне стоката.

б) банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока

2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице в аптека "Мириам" на адрес: гр. София, кв. Надежда 1, блок 151 вход А-АПТЕКА

 3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от "М-33" ЕООД защитни стикери.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на "М-33" ЕООД, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, "М-33" ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

 Преглед на стоката. Рекламации

 При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, кв. Надежда 1, блок 151 вход А-АПТЕКА тел. 02 8362372

 Други

"М-33" ЕООД се ангажира да предоставя само услугите предствени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на предствянето и, като "М-33" ЕООД си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени.